Communicatieadvies

VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

DE OPDRACHT:

Communicatieadviseur Omgevingswet

VNG Omgevingswet
Sommigen noemen het ‘de grootste stelselwijziging sinds de invoering van de Grondwet’: de nieuwe Omgevingswet. Een wet die bestaande wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt. Een wet die het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving centraal stelt en regelt.
Het programmateam Omgevingswet VNG ondersteunt (342) gemeenten bij deze invoeringsopgave. We zijn een energiek en gedreven team van ongeveer 100 VNG collega’s waarmee doorlopend veel onderling contact, overleg en ondersteuning is.
Binnen dit programma maak ik deel uit van team Communicatie (7 personen).
Ik draag in mijn rol actief bij aan de implementatie van deze wet via communicatie over het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe landelijke, digitale Omgevingsloket.

Interbestuurlijke dynamiek
De communicatie rondom de invoering/start van de Omgevingswet is complex (op bijvoorbeeld juridisch en ICT gebied), uitdagend en leuk! De focus ligt op werken in een politiek en (inter)bestuurlijke gekleurde omgeving, waar de VNG onderdeel is van een nóg groter, interbestuurlijk programma.

Ons VNG programmateam werkt samen met het interbestuurlijke programma Aan de Slag: een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en het Ministerie van BZK. Samen werken we aan de ondersteuning van overheden bij de invoering van de Omgevingswet.

Hierbij is een goede digitale voorziening ter ondersteuning voor wettelijk noodzakelijke processen onmisbaar. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de informatiemotor voor een goede werking van de Omgevingswet en draagt bij aan het bereiken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet:

  • vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
  • samenhang in de fysieke leefomgeving;
  • vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte;
  • en het versnellen en verbeteren van de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Communicatierol
Deze communicatie adviesrol vraagt van mij bestuurlijke, politieke en organisatiesensitiviteit. We werken als communicatieteam onder hoge druk en ik moet enorm de inhoud induiken, omdat vanuit inhoud de communicatie wordt ingericht.
Binnen mijn opdracht ben ik zowel strategisch, adviserend als uitvoerend actief. Ik speel een actieve rol binnen ons communicatieteam en denk proactief mee over communicatiestrategieën en uitvoering van de Omgevingswet. Ook ben ik plv. coördinator van team Communicatie en aanspreekpunt voor persvragen, issues en calamiteiten.

Mijn communicatie focus:

  • Interbestuurlijke samenwerking
  • Regie en Demand DSO
  • Indringend Ketentesten
  • Financiën en structurele effecten van de Omgevingswet
  • Calamiteitenmanagement
  • Leveranciersmanagement

www.vng.nl/omgevingswet